Πανελλήνιες 2017 - Τι θα γίνει φέτος με το 10%

Διατάξεις σχετικά με τον τρόπο που θα ολοκληρωθεί η εισαγωγή των υποψηφίων παλαιότερων ετών που θα διεκδικήσουν το 10% των θέσεων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ αναμένεται να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως εξής:

A. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανελλήνιες 2017 10%

B. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων και ασκείται το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ως άνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανελλήνιες 2017 10%

Γ. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετέχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση. Πανελλήνιες 2017 10%

Δ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται: Πανελλήνιες 2017 10%

α) ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων, ανά κατηγορία, και

β) κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου».

Ε. Η ισχύς της συγεκριμένης διάταξης άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.


Πηγή neopolis.gr
Loading... Please disable Adblock!
Loading... Please disable Adblock!
Πανελλήνιες 2017 - Τι θα γίνει φέτος με το 10% Πανελλήνιες 2017 - Τι θα γίνει φέτος με το 10% Reviewed by Sakis P on 2/01/2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.