Ποια ακίνητα γλιτώνουν από τον «βαρύ λογαριασμό» του ΕΝΦΙΑ

Από τον «βαρύ λογαριασμό» του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται ακίνητα που τελούν υπό απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης.

Ποιοι γλιτώνουν

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών και τον αναπληρωτή υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη βάσει του νόμου απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα για τα οποία:

– Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 30%. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 60%.

– Έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση.

– Έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα χρόνο από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.


Πηγή tribune.gr
Loading... Παρακαλώ απενεργοποιήστε το Adblock!
Loading... Παρακαλώ απενεργοποιήστε το Adblock!
Ποια ακίνητα γλιτώνουν από τον «βαρύ λογαριασμό» του ΕΝΦΙΑ Ποια ακίνητα γλιτώνουν από τον «βαρύ λογαριασμό» του ΕΝΦΙΑ Reviewed by George S on 8/02/2016 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.