Οικονομία: Αναγκαίο ένα θετικό σοκ

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν αυτήν την εβδομάδα για την πορεία της πραγματικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2016 και το οικονομικό κλίμα τον Μάιο υποδηλώνουν την αναγκαιότητα πρόκλησης ενός θετικού σοκ, ώστε η χώρα να υπερβεί τις συνθήκες χαμηλής εγχώριας ενεργού ζητήσεως, ελκύοντας ξένες επενδύσεις.

Αυτό επισημαίνεται από τους οικονομολόγους της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκε σε 1,4%, σε ετήσια βάση. Η μείωση οφείλεται στην αρνητική συμβολή της εγχώριας ζήτησης κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ, αντιθέτως, ο εξωτερικός τομέας είχε θετικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ κατά 0,8 εκατοστιαίες μονάδες, λόγω της ταχύτερης μειώσεως των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών.

Η μείωση των εισαγωγών κατά 12,8%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2016 υπερκάλυψε τη μείωση των εξαγωγών (-11,7%) και συνδέεται αφενός με τη διατήρηση των κεφαλαιακών ελέγχων και αφετέρου με τη μειωμένη ζήτηση καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών. Οι νέες παρεμβάσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και η αύξηση των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση συμπιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει κάμψη το 2016 και να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο, με υποτονικό ωστόσο ρυθμό, το 2017.

Ειδικότερα, η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης επιταχύνθηκε στο 1,3% το πρώτο τρίμηνο του 2016, έναντι μείωσης 1% το τέταρτο τρίμηνο του 2015, συμβάλλοντας αρνητικά στο ΑΕΠ κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει αρνητική όλο το 2016, όπως αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, παρά τη μικρή βελτίωση που σημειώθηκε τον Μάιο του 2016. Ανάλογη πτωτική πορεία ακολουθεί και η δημόσια κατανάλωση, η οποία μειώθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2016, έναντι αύξησης 2,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2015.


Πηγή kathimerini.gr
Loading... Please disable Adblock!
Loading... Please disable Adblock!
Οικονομία: Αναγκαίο ένα θετικό σοκ Οικονομία: Αναγκαίο ένα θετικό σοκ Reviewed by George S on 6/04/2016 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.